als Vizyon ve Değerler | Hakkımızda | Aksoy Group
English

Vizyon ve Değerler

Hakkımızda

Hakkımızda

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz...

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde en iyi uygulamaları takip eder, en üst kalite düzeyini hedef alırız. Müşteri, kalite anlayışımızın odak noktasıdır.

İnsan kaynağı en önemli sermayemiz...

Hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü grubumuzda istihdam etmek, verimliliklerini artırmak, iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, Aksoy Group’un devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur. Bu yolu kurum içi ve dışı eğitim çalışmaları ile destekler; bireysel gelişime aralıksız yatırım yaparız.

Sonuç odaklı çalışır, yüksek başarıyı hedefler ve ona ulaşırız...

Uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde hedeflerimizi yüksek tutar ve işimizi yaparken nihai amacımızı aklımızdan çıkarmayız. Kurumumuzun stratejisini ve yönünü bilir, her karar ve aksiyonda bunu dikkate alırız. Büyüme aksımınızın başlangıç noktası sürdürülebilirliktir. Yatırım hedeflerimizin özünde büyük fikirler; devamlı ve istikrarlı stratejiler yer alır.

İş etiğini her şeyin üstünde tutar, çalışma prensiplerimizden ödün vermeyiz...

Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımızla ilişkilerimizi karşılıklı güven, dürüstlük, şeffaflık ve süreklilik esasına göre yürütürüz. Tüm ilişkilerimizde adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak, bulunduğumuz sektör ve ülkemiz adına katma değer üretmek temel ilkemizdir.