English

Sosyal Sorumluluk

Hakkımızda

Hakkımızda

Aksoy Group bünyesindeki tüm yatırım ve markalar, bulundukları sosyo-ekonomik çevreye karşı duyarlı faaliyetler gösterir. Grubun tüm şirketleri doğrudan yada kamu kuruluşları ile ortaklaşa sosyal sorumluluk faaliyetleri içerisinde bulunarak Türkiye’nin yarınına katkıda bulunmaktadır. Bu noktada Aksoy Group’un sosyal sorumluluk faaliyetleri sağlık, çevre, çocukların sosyal gelişimi ve eğitimi konularına odaklanmıştır.

Richmond International bünyesindeki tüm oteller, bulundukları doğal çevreyi korumak ve geliştirmek adına yerel yönetimler ile ortaklaşa projeler gerçekleştirmektedir. Richmond Nua Wellness Spa, bu adımların yanında, ilkini 2012 yılında kutladığı Wellness Day ile ülkenin ilk ve tek iyi yaşama gününü yaratmıştır.

Topluluğun perakende yatırımlarının amiral gemisi olan Capitol Alışveriş Merkezi’nin eğitime verdiği destekle 1999 yılında Capitol İlköğretim Okulu yapılarak İstanbul Özel İdare Müdürülüğü’ne teslimi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı yıl faaliyete başlamış olan okul, eğitim-öğretim alanında akademik başarılara, sosyal–kültürel ve sportif alanlarda ise vizyon ve misyonu doğrultusunda ülke, il ve ilçe bazında birçok başarıya imza atmıştır. 2006 yılında başvuruda bulunduğu AB Comenius Projesine kabul edilmiş ve bu proje kapsamında yer alan İngiltere, İtalya, Polonya okulları ile iyi ilişkiler geliştirilerek hem okulun hem de Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlanmıştır.

Dilek Ağacı ismini verdiği platform ile sosyal sorumluluk faaliyetlerine yeni bir boyut kazandıran Capitol Alışveriş Merkezi, projenin ilk adımını 2009 yılında atmış, ziyaretçileri aracılığı ile Van’da yaşayan  450 çocuğun dileğini gerçekleştirmiştir.  Proje ikinci yılında Artvin’de 1.050 çocuğun, 3. yılında ise Mardinli 1.500 çocuğunun dileğini gerçeğe dönüştürmüştür.